Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında İdari İzin, Dönüşümlü ve Uzaktan Çalışmaya İlişkin Usül ve Esaslar

Dünyada ve ülkemizde yayılım gösteren Covid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi ve Bakanlığın personelinin korunması için çalışmaların asgari personelle dönüşümlü ve uzaktan yapılmasına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanan ” Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında İdari İzin, Dönüşümlü ve Uzaktan Çalışmaya İlişkin Usül ve Esaslar” 23 Mart 2020 tarihi Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girmiştir. Buna göre ;

İdari izin

1-Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden hamileler, yasal süt izni ve 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrasına göre izin kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş üzerinde olanlar, yöneticiler dahil olmak üzere Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı kişiler (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar,kronik hastalar) olanlar ile kreş, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personel yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılacaktır.

2-Covid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yolu ile devam eden yönetici ve öğretmenler, mücbir sebepler dışında görev mahallerinde ayrılmayacak, öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılımını iletişin kanalları vasıtasıyla koordine edecek, öğrenci ve velilerle irtibat halinde olacaktır. Yönetici ve öğretmenler uzaktan eğitim süresi boyunca idari izinli sayılacaklardır. Bakanlık, valilik veya milli eğitim eğitim müdürlüğü tarafından hizmetine ihtiyaç duyulanlar verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

3-Eğitim kuramlarında görev yapan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personel, hizmet alanına ve hizmetine duyulan ihtiyaca göre eğitim kurumu müdürünün planlaması ile dönüşümlü çalışma veya uzaktan çalışma kapsamına alınabilir.

4-Yurtdışında bulunup yurda dönen personel, dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları süre içinde idari izinli sayılır.

Dönüşümlü Çalışma

1-2020/4 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesine göre ve konuda başkaca bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık hizmetleri asgari personelle dönüşümlü olarak yürütülür. Dönüşümlü çalışma planı konu hakkında diğer genelgeler ve düzenleyici işlemler dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerinin koordinesinde İl/İlçe milli eğitim müdürü tarafından belirlenir.

2- Belirlenen dönüşümlü çalışma programı, ilgili personele iletişim yoluyla iletilir.

3- Dönüşümlü çalışma kapsamında idari izinli sayılan personel, görev mahalli dışına çıkmasını gerektiren mücbir bir sebebin ortaya çıkması halinde, genel hükümlere göre yıllık izin veya mazeret izninden yararlandırılabilir.

Uzaktan Çalışma

1- Covid-19 pandemisi nedeniyle idari izinli sayılan personel, ilgili birim tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilir. Uzaktan çalışma ile ilgili olarak kullanılacak iletişim ve bilişim kanalları belirlenerek personele bildirilir. Uzaktan çalışma kapsamındaki personel, gerekli iletişim ve bilişim kanallarını sürekli açık tutmakla yükümlüdür.

2- Uzakta çalışma yönteminin uygulamasında, bilişim güvenliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen her türlü ilgili birim tarafından alınır ve personel tarafından uygulanır. Uzakta çalışmaya ilişkin bilişim ve iletişim engelleri, ilgili birim veya birimler tarafından bilişim güvenliği önlemleri de dikkate alınarak kesintiye uğratılmadan ve uzaktan çalışmaya elverişli olarak yeniden düzenlenir.

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar

1- Covid-19 pandemisinin ülkemizde yayılımını önlemek ve Bakanlık personelinin sağlığını korumak amacıyla idari izinli sayılan tüm personelin idari izinli olduğu müddetçe görev mahallerinden mücbir sebepler dışında ayrılmaması esastır.

2- Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, doküman yönetim sistemi, cep telefonu, resmi e-posta adreslerini sürekli kullanabilir ve ulaşılabilir durumda tutmakla yükümlüdür.

3- Covid-19 pandemisine ait herhangi bir semptomu taşıdığı sağlık kuruluşları tarafından tespit edilen personel, iyileştiğine ilişkin sağlık raporu almadan çalışamaz,çalıştırılamaz veya iş yerine çağrılamaz.

4- Eşi Covid-19 pandemisi mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin bu süreçte idari izinli sayılması ve uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

5- Bakanlık personeli, ilgili kamu kurumlarının Covid-19 pandemisine yönelik açıklamalarında belirtilen tedbirlere uymakla yükümlüdür.

6-İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar.

7-İdari izin verilenler veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.

Eğitim çalışanlarına duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları

Talep Gönder

Form üstündeki metin