İçinde bulunduğumuz Eğitim Sendikaları Platformu 2. kez toplandı!

Genel Başkan Ahmet Yıldız ve Genel Mevzuat İşleri Başkanımız Ergün Yıldız Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının toplantı salonunda toplanan Eğitim Sendikaları Platformu istişare toplantısına katıldılar.

Toplantıda ağırlıklı olarak en son 2014 yılında gerçekleştirilen ancak bugüne kadar toplanmayan Milli Eğitim Şurası’nın toplanması gündeme alındı.

Şura konusunda atılması gereken adımlar ile platform aracılığıyla basın bildirisi yayımlanmasına karar verildi.

Basın bildirisi açıklaması şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu olan ve Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili konuları tetkik eden Milli Eğitim Şûrası acilen toplanmalıdır.

Milli Eğitim Şûrası’nın halen yürürlükte olan yönetmeliğe göre; Milli Eğitim Bakanı’nın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır ve Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir. En son Milli Eğitim Şûrası, Aralık 2014’te yapılmıştır ve Aralık 2018’de yapılması beklenen Milli Eğitim Şûrası halen yapılmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın köklü yenilikleri, değişimleri ve reformları gerçekleştirmek üzere eylem plan ve programlarını, strateji-kalite ve vizyon belgelerini, müfredatını kısacası politikalarını hazırlarken; MEB’in politika yapma süreçlerini daha katılımcı, etkin ve bütüncül hale getirebilecek en önemli mekanizmalardan biri Milli Eğitim Şûrası’dır. Milli Eğitim Şûra’ları; ülkemiz eğitiminin bugünün durum tespitini yapan, yarınını planlayan en geniş katılımlı toplantılardır.

Milli Eğitim Bakanlığı, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin bir gereği olarak; toplumumuzun ortak geleceği paydasında, hedef ve eylemlerinin temelini çağın gerekliliklerini de dikkate alarak toplumsal mutabakat ve ortak akıl üzerine inşa etmek zorundadır.

Eğitimin tüm paydaşlarının görüş ve önerileri alınmadan eğitim alanında sıklıkla ve hızla yapılan köklü değişikliklerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekçi, etkili ve sürdürülebilir politikalar geliştirme kapasitesini olumsuz etkilediği gerçeğinden hareketle biz; eğitimde sürdürülebilir politikalar geliştirmenin ve niteliksel başarının, eğitimin bütün paydaşlarının görüş, öneri, katkı ve desteklerinin alınması ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Bu bağlamda; Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK’un beyan ettiği ilkesel kararlar çerçevesinde masaya yatırdığı eğitim reformlarından birkaç tanesi dahi içerik, kapsam ve nitelik olarak Milli Eğitim Şurası’nı toplaması için yeterli iken Milli Eğitim Şûrasını toplamamasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Sonuç olarak; Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK’a, Türkiye’nin eğitim vizyon ve politikalarına yön verecek ve yine gündemdeki eğitim reformlarının sağaltımını yapacak kararların alınması için bir an önce; katılımcı, kapsamlı ve demokratik bir ‘Milli Eğitim Şura’sı düzenlemesi çağrısında bulunuyoruz.

EĞİTİM SENDİKALARI PLATFORMU

One thought on “İçinde bulunduğumuz Eğitim Sendikaları Platformu 2. kez toplandı!

  1. Eğitim Sendikaları Platformu oluşumu ile birlikte, yeni fikirler ve ortak akıl anlayışı ile hareket edilip, etkili pozitif kazanımlar sağlamamız açısından birçok sendikanın bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Eğitim çalışanları adına önemli işler başaracağına inanıyorum. Milli Eğitim Şura’sı yapıldığı takdirde bu önemli işlerin başlangıcı olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları

Talep Gönder

Form üstündeki metin