Kurum İdare Kurulu Raporu yayımlandı, öğretmenler hariç diğer eğitim çalışanları yine unutuldu!

Kamu çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği işveren konumunda bulunan hükumet yetkilileri ile iş kolu yetkili sendika yöneticileri tarafından her yıl nisan ve ekim aylarında toplanan Kurum İdari Kurulları üzerinde mutabakata vardıkları mali ve sosyal hakları bir tutanakla rapor haline getirerek yayımlanmaktadır.

2020 yılı nisan ayı kurul toplantısına, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı ve Kurum İdari Kurulu Başkanı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale katıldı.

Kurum İdare Kurulu Raporu yayımlandı, öğretmenler hariç diğer eğitim çalışanları yine unutuldu!

Kurul toplantısında üzerinde mutabakata varılan 13 konuya bakıldığında sadece Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EÖH) ‘na yönelik iyileştirmelerin yapıldığı görülmektedir. Halbuki başta Anayasanın 10 uncu maddesi olmak üzere, 4688 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta eşitlikten bahsedilmektedir. Ayrıca, yetkili sendikanın tüzüğünde de 22 kez eşitlikten bahsedilmiştir. Her dönem yayımlanan KİK raporları olsun, iki yılda bir Toplu İş Sözleşmelerinde alınan haklar olsun veya ilgili sendikanın diğer çalışmaları olsun, tek taraflılık, meslek ve sınıf ayrımcılığı tutumu yayımlanan son kurul raporuyla da kendisini fazlasıyla göstermektedir.

Eğitim ve Bilim Çalışanları Eşit Haklar Sendikası olarak yapılan bu ayrımcılığı kınıyor, halen bu tür sendikalarda üye olarak kalanlara bırakıp, kendi haklarını savunan sendikaya geçiş yapmaları için tekrar tekrar düşünmelerini istiyoruz.

Kurum İdari Kurulları Raporu için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları