MEB Davalık olan Unvan Değişikliği Sınavının sonuçlarını ‘Sorunlarıyla’ açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı en son 28 Şubat 2015 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı gerçekleştirmiş aradan geçen uzun süre içinde binlerce eğitim çalışanı gelecekte yapılabilecek bir sınava girebileceğini hayal ederken, yayımlanan kılavuzda birden çok eksiklik bulunmakla birlikte fırsat eşitliği ilkesine uymayan bakanlık, kurulan birçok hayalin de önüne geçmiş oldu. Bakanlık, bir çok eğitim çalışanı meslek bölümü mezunu olmasına rağmen sınava girmesine engel oldu. Sendika olarak bariz görülen bu haksızlığa göz yummamız asla adil bir davranış olamazdı. Eşit Haklar Sendikası olarak üzerimize düşen sorumluluk gereği kılavuzun iptali edilmesi yönünde 09.11.2020 tarihinde Danıştay’a dava açtık (tıklayın).

Dava bir tarafta devam ediyor iken Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatına yönelik 6 Aralık 2020 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı yapmayı planlamış ancak Covid-19 salgınının yayılım hızı ülkede yüksek seviyeleri çıkması ile bakanlık 01.12.2020 tarihinde aldığı kararla ertelenen sınavı e-Sınav şeklinde 2-4 Mart 2021 tarihinde yapmış oldu.

Ancak bakanlık sınav öncesinde yaptığı birçok hatayı sınav sonrasında da yapmaya devam etti. İşte karşılaşılan bazı sorunlar:

1- Bakanlık ek atama hakkı verirken yönetmelikte, “Yazılı sınavın duyurulması MADDE 10 − (1) Yazılı sınav, sınavın Bakanlıkça yapılması hâlinde, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir. Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilir.“(tıklayın) hükmünü dikkate almadı e-Sınav duyurusunu 10 Şubat 2021 tarihinde yaparak “en az bir ay önce” kuralını yok saydı.

2- Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te e-Sınav uygulaması hakkında herhangi bir düzenlemeye rastlanmaz iken Milli Eğitim Bakanlığı kanuni dayanaktan yoksun e-Sınav hakkında onay alma ihtiyacını bile hissetmeden sadece kılavuzda birkaç kelime ile geçiştirerek unvan değişikliği sınavını e-Sınav şeklinde yapmış oldu.

3- e-Sınav şeklinde yapılan Unvan Değişikliği Sınavı sınav uygulama ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı her yönüyle adaylara açıklanmadı. Sınav sonuçları ne kadar ve zaman sonra nasıl açıklanacak, bakanlık soru ve cevap anahtarını yayınlayacak mı? e-Sınava ilişkin itiraz hakkı nasıl ve ne şekilde yapılacak? e-Sınav nasıl değerlendirilecek? benzeri sorular cevabını bulmaz iken itiraz süresi işlemeye devam ediyor. Sınava giren CİMER başvuru yapan bir adaya cevaben, “taraflarca yapılan protokol hükümleri gereği sınav soru ve cevap anahtarı yayımlanmayacaktır.”, “konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sınav duyurusunda yer almaktadır.” yazılmıştır (tıklayın). Ancak protokol hükümlerinin nasıl ve kaç maddeden oluştuğu açıklanmazken 05.02.2021 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikli Ek Kılavuzu duyurusunda sadece oturum, sınav salonu, sınavın başlama saati gibi bilgiler vermiştir. Örneğin itirazların nasıl ve ne şekilde yapılacağı bilgisi paylaşılmamıştır.

4- Adaylara, eşit ağırlıklı toplam 50 adet çoktan seçmeli (5 (beş) seçenekli) soru soruldu. Soruların puan yönünde ağırlık şekli açıklanmazken eşit puan ağırlığını 100/50:2 olarak değerlendirir isek soru başına iki puanın düştüğü varsayımından hareketle sınav sonuçları küsuratlı yansıtılmamalıydı. Ancak sınava giren birçok adayın sınav sonuçları puanına küsurat eklendiğini gördük, alınan puan örn. 54.1666 olarak sonuca yansıtılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı 6 yıl aradan sonra 2-4 Mart 2021 tarihleri arasında yaptığı Unvan Değişikliği Sınavını şeffaflık ilkesine gölge düşürerek akılda kalan birçok sorun ve aksaklıklarla sonuçlarını ‘sorunlarıyla’ açıklamış oldu.

Sınav sonucunu öğrenmek için tıklayın

One thought on “MEB Davalık olan Unvan Değişikliği Sınavının sonuçlarını ‘Sorunlarıyla’ açıkladı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları