MEB Şefleri Özel Hizmet Tazminat Oranı ile ilgili DPB’nın cevabi yazısı.

Bilindiği üzere, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede şu hüküm bulunmaktadır:

“Şeflerin özel hizmet tazminatı

Madde 33- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.”

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmede ise şu hüküm gelmiştir:

“Şeflerin özel hizmet tazminatı

Madde 32- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.” yazılmaktadır.

3 ve 4 üncü döneme ait Özel Hizmet Tazminatın toplamda 17 puan arttığı halde maaşlara 17 puan değilde 10 puan farkı yansıdığı görülmektedir.  4. Dönem Toplu Sözleşmenin uygulanmasıyla birlikte maaş ödemelerinde iki oranın yanlış hesaplandığı anlaşılmaktadır.  Konu hakkında sendikamızca 12 Kasım 2018 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı’na yazı gönderilmiş. yanlış hesaplamanın düzeltilmesi istenmişti.

Devlet Personel Başkanlığı, “…3. Dönem Toplu Sözleşme gereğince şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları  tazminat oranlarına 7 puan eklenmesi 2016 ve 2017 mali yıl kapsamında yer almaktadır. Bu bakımdan ilave edilen 7 puanlık artış 31.12.2017 tarihi itibari ile sona ermiş olup, 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi gereğince  tazminat oranlarına ilave edilen 10 puanlık artış 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu açıdan, 3. Dönem Toplu Sözleşme  gereğince 7 puan ilave edilmesi durumunun sözleşmenin geçerliliğini yitirdiğinden bahisle uygulama imkanının kalmadığı, 4. Dönem Toplu Sözleşme  gereğince yararlanmakta olunan tazminat oranlarına sadece 10 puan ilave edilmesi gerektiği ve uygulamada 10 puanlık artışın sağlanması bakımından; 7 puanlık ilave ödemeye 3 puanlık ilave ödemenin eklenmesi ile birlikte toplam 10 puanlık ilave  neticesinde ödeme yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir.  sendikamıza cevap olarak yazmıştır.

Devlet Personel Başkanlığından sendikamıza gelen cevap yazısı için tıklayın  (özel hizmet tazminatı)

Devlet Personel Başkanlığına gönderilen yazı için (tıklayın)

EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI GENEL MERKEZİ

 

MEB Şefleri Özel Hizmet Tazminat Oranı ile ilgili DPB’nın cevabi yazısı.” için 3 Yorum

  1. Öncelikle şef özel hizmet tazminatı konusundaki girişimleriniz için teşekkürler. Ancak Devlet Personel Başkanlığının 04.12.2018 tarih ve E.7766 sayılı yazısı iki farklı yorumlamaya açık durumda. Birincisi 3. dönem toplu sözleşme kapsamında verilen 7 puanlık artış 4. dönem toplu sözleşmeden bağımsız olmalı. Başka bir ifadeyle 3. ve 4. dönem toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde 17 puanlık artış olmalıydı diyor. İkinci yorum ise 3. dönem toplu sözleşme hükümlerine göre verilen 7 puanlık artış 31.12.2017 tarihinde sona erdi ve artık bu artıştan yararlanamazsınız. Bu nasıl bir cevabi yazı olmuş bu yazınız doğru yorumlaması nedir işin içinden çıkamadık. sizce şeflerin özel hizmet tazminatına 7 puanlık artış sağlayacaklar mı yoksa hayal kırıklığımı bu cevabi yazı. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları