Sınavsız Atamalar farklı uygulamalarla mağduriyet oluşturuyor!

Millî Eğitim Bakanlığı’nca  12 Ekim 2013 tarih ve 28793 sayı ile  Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çıkarılmış yönetmelikle, merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak atama ve yer değişikliklerinde uygulama birlikteliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Mezkur yönetmeliğe bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı sınavsız atamalara (unvan değişikliği) yönelik iş ve işlemlerin daha hızlı, ihtiyaç bulunan kadrolara daha çabuk çözüm üretmek ve düşük maliyetle hizmetin çalışana en yakın yerde yani Valiliklerce sunulmasına olanak tanıyan yetki devri yazısını 13.03.2014 tarihli ve 1086583 yazıyla 81 İl Valiliklerine göndermiştir. Her ne kadar amaç unvan değişikliğine yönelik iş ve işlemlerin daha hızlı, ihtiyaç bulunan kadrolara daha çabuk çözüm üretmek ve düşük maliyetle hizmetin çalışana en yakın yerde sunulması isteği olsa bile zamanla özellikle sınavsız atamalarda uygulama birlikteliğinin bozulduğu farklı uygulamalarla çalışanı mağdur ettiği gözlemlenmiştir. Birkaç ildeki farklı Sınavsız Atama uygulamasını aşağıda örneklerle açıklayalım;

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 1-Sınavsız Atama uygulamasını temel olarak “Performans ve Yeterlilik Değerlendirme Formu”na bağlamış olup toplam puan sonucuna göre atama yapmaktadır. Tüm mevzuatı irdelediğimizde performans ve yeterlilikle ilgili bir bilgiye rastlanılmıyor (Değerlendirme Formu). 2-Tercih olarak beş tercih hakkı var. 3-İlçeler arası tercih hakkı var. 4-Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında iken fiilen şoförlük yapmaları nedeniyle Bakanlıkça bir seferliğe mahsus şoför kadrolarına geçenler 16.03.2017 tarihli yazısına rağmen Sınavsız Atama hakkından yararlanabiliyor (meb ikgm sınavsız atama yazısı). Örn: Şoför kadrosunda iken Bilgisayar İşletmenliğine geçiş gibi.

Mardin İl  Milli Eğitim Müdürlüğü: 1- Aynı kadroyu birden fazla kişinin tercih etmesi halinde öncelik hizmet süresi fazla olana verilecektir. Hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, eşitliğin bozulmaması halinde üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecektir (Kılavuz). 2-Tercih olarak beş tercih hakkı var. 3-İlçeler arası tercih hakkı yok. 4-Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında iken fiilen şoförlük yapmaları nedeniyle Bakanlıkça bir seferliğe mahsus şoför kadrolarına geçenler Sınavsız Atama hakkından yararlanmıyor. Örn: Şoför kadrosunda iken Bilgisayar İşletmenliğine geçiş gibi.

Bursa İl  Milli Eğitim Müdürlüğü: Boş kadrolara tercihler dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre atama yapılıyor. Hizmet süresi eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana hak tanınmıştır. 2-Tercih olarak üç tercih hakkı var. 3-İlçeler arası tercih hakkı var ancak ilk tercih bulunduğu ilçe olması zorunluluğu var. 4-Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında iken fiilen şoförlük yapmaları nedeniyle Bakanlıkça bir seferliğe mahsus şoför kadrolarına geçenler Sınavsız Atama hakkından yararlanmıyor. Örn: Şoför kadrosunda iken Bilgisayar İşletmenliğine geçiş gibi. (Kılavuz)

Hakkari İl  Milli Eğitim Müdürlüğü:1- Boş kadrolara tercihler dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre atama yapılıyor. 2-Tercih olarak beş tercih hakkı var. 3-İlçeler arası tercih hakkı var. 4-Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında iken fiilen şoförlük yapmaları nedeniyle Bakanlıkça bir seferliğe mahsus şoför kadrolarına geçenler Sınavsız Atama hakkında kılavuzda herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Ancak duyuru dokümanlarının ekinde  MEB İKGM Sınavsız Atama yazısı mevcut (tıklayın).

Yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü üzere Sınavsız Atamaların farklı şekilde uygulandığı görülmektedir. İl içi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği ile birlikte Sınavsız Atamalar hakkında 13.03.2014 tarihinde 81 İl Valiliklerine gönderilen yetki devri yazısının amacında sapma olduğu, farklı uygulamalarla eğitim çalışanlarının mağdur olduğu görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları

Talep Gönder

Form üstündeki metin