Mobbing Nedir?

 1. Dr. Şaban ÇOBANOĞLU – İş Yerinde Duygusal Şiddet ve Mücadele Yöntemleri Yazar/Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 2. Mobbing Nedir? • Psikolojik saldırı anlamına gelen Mobbing, sistematik baskı yoluyla bir kişinin dayanma gücünü yok etmek için kullanılan bir yöntem. Dr. Şaban ÇOBANOĞLU-Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 3. Mobbing nedir? • İngilizcede “mob” kökünden gelen aşırı şiddete yönelmiş kalabalık anlamındaki sözcüğün eylem biçimi olan “mobbing” birine karşı cephe oluşturma, duygusal saldırıda bulunma, psikolojik terör olarak ifade edilmektedir. • Mobbingin sözcük anlamı ise, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına gelmektedir. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 4. Mobbing nedir? • Mobbing kavramının Batı literatürüne yeni giren bir kavram olması nedeniyle, Türkçe karşılığı konusunda henüz bir netlik bulunmamakta ve Türkçe literatürde bir terminoloji sorunu yaşanmaktadır. Mobbing üzerine araştırma yapanlar, Türkçe’de mobbing olgusunu bir tek sözcükle ifade etmek yerine kavramı; “duygusal taciz”, “psiko-terör”, “psiko-şiddet” ve çalışanı işyerinde “yıldırma”ya yönelik her tür psikolojik saldırı anlamında kullanmaktadırlar. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 5. Mobbing nedir? • Psikolojik saldırıdır • Sistematik olarak kişiye karşı yürütülen bir yıldırma politikasıdır. • Psikolojik sürekli şiddeti içerir • Tacizdir • Psikolojik kuşatmadır • Aşağılayıcı ve psikolojik travma ile zarar vericidir Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire başkanlığı
 6. Özetle mobbing • İşyerinde gerçekleşen, • Bir veya daha fazla kişi tarafından, • Bir veya daha fazla kişiye, • Sistemli bir şekilde, • Düşmanca ve ahlakdışı bir yaklaşımla, • Süreklilik gösteren bir sıklıkla, • Çok çeşitli sebepleri olabilen, • Kişiyi sindirme maksadı ile, • Kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışları ifade etmektedir. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire başkanlığı
 7. Mobbing ile asıl hedeflenen Kişinin onur ve saygınlığıdır. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 8. Mobbing ne değildir? • İş hayatında yaşanan her çatışma bir mobbing vakası değildir. • Mobbing bir çözümsüzlük içermez, doğru tespit edildiği durumda; belirsizlik taşımaz. • Mobbing vakalarında; ilgili sosyal çevre ve toplum artık duyarsız değildir. • Bu tür bir saldırıya uğrayan kişi yalnız değildir. • Konuşulmaması gereken ve sindirilmesi gereken bir durum hiç değildir. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 9. Mobbing Çeşitleri a- Düşey Psikoşiddet (Mobbing): Sadece üst yönetimden alt kademelere yöneltilmiştir. b- Yatay (Fonksiyonel) Mobbing: Genelde eşit koşullar içinde bulunan çalışanların çekememezlik, rekabet, kişisel hoşnutsuzluk gibi gerekçelerle birbirlerine uyguladıkları psikolojik şiddettir. c- Dikey Psikoşiddet: Çalışanın yöneticiye psikolojik şiddet uygulamasıdır. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 10. Mobbing • özellikle hiyerarşik bir yapılaşmanın olduğu gruplarda güçlünün zayıfa, • yönetim ya da komuta kademesindekilerin alt kademedekilere, • bazen aynı titre sahip olanların ve alt kademedekilerin bile bir çalışana psikolojik yollardan baskı yapması • genellikle nitelikli kişilere karşı niteliksiz üstlerin uyguladığı bir yöntem Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 11. Mobbinge uğrayanların özellikleri • İşini çok iyi, hatta mükemmel yapan, • İlişkileri olumlu olan ve çevresindekilerce sevilen, • Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, bunlardan ödün vermeyen, • Dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık, • Bağımsız ve yaratıcı, • Duygusal zekası yüksek, • Zorbanın yeteneklerinden üstün özelliklere sahip olan kişilere yönelmektedir. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 12. Mobbing uygulayanlar (saldırganlar, tacizciler) • Pasif saldırgan kötü davranışlarını örtmek için uygun ortamlarda anlayışlı ve samimi davranışlar sergilerler • Aktif saldırgan ima ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya zorlar Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 13. Mobbing uygulayanların özellikleri • patron olarak yaptıklarını hak görmesi, • şişirilmiş benmerkezcilik, • narsist kişilik, • çocukluk travmaları, • güç konusunda hırslı, • o kurum ya da birim için vazgeçilmez olduğunu düşünen, • ayrıcalıklı olmak isteyen, • kendine güven ve benlik değerlerinde boşluklar olan, • başkaları üzerinde kontrol kurarak otoriter hissetmeye ihtiyaç duyan, • aile yaşantılarından memnun olmayan, • mesleki deneyimleri oldukça iyi ancak teorik bilgi eksiklikleri bulunan kişiler Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 14. Mobbingin yaşandığı sektörler • Medya • Sağlık • Eğitim • STK vb. organizasyon ve ticari amaçlı olmayan kuruluşlar • Kamu kurum ve kuruluşları Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 15. İşyerinde En Çok Uygulanan Psikolojik Şiddet Davranışları • Yapılan yanlışlardan sorumlu tutulma, • Kişiye mantıksız görevler verilmesi, • Yeteneğinin eleştirilmesi, • Birbiriyle çelişkili kurallara itaat ettirilme, • Görevin kaybettirileceğine ilişkin tehditler, • Küçük düşürülme ve hakarete uğrama, • Başarının olduğundan az gösterilmesi, • İşten çıkarılma (ayağının kaydırılması) • Bağırılma, • Şerefinin lekelenmesi Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire başkanlığı
 16. Mobbingin iletişimsel aşamaları • Çatışmanın İlk Belirtileri (sözel, işitsel, cinsel,vb) • Çatışmanın Çözümlenmeyişi (iletişimin kopması) • Mobbingin Başlaması (Ruhsal ve fiziksel olumsuz etkilerinin belirmesi) • Mobbingin Şiddetlenmesi (birey üzerindeki gözle görülür etkisinin artması) • Mobbingin Yoğunlaşması, frekansının artması (işine devam edemez hale gelerek, toplumsal iletişim kanallarını da kapatması) • Hastalık-İstifa-Kovulma vs. Krizin tırmandığı en üst nokta Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 17. Mobbingin kişisel etkileri Şiddetin süresi ve sıklığı, kişilerin yetişme şekilleri, geçmiş deneyimler, tolerans ve genel koşullar göz önüne olarak kişiler üzerinde yarattığı etkilere göre; • Birinci Derece Mobbing: Ağlama, zaman zaman uyku bozuklukları, alınganlık, konsantrasyon bozukluğu. Henüz sosyal ilişkileri etkilenmemiştir. • İkinci Derece Mobbing: Direnememe, kaçamama, geçici veya uzun süreli zihinsel ve / veya fiziksel rahatsızlıklar. • Üçüncü Derece Mobbing: Mağdurun işgücüne geri dönememesi. Fiziksel ve ruhsal zarar görme, rehabilitasyonla bile düzeltilememe. Tıbbi ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyma. Başta mobbinge uğrayan birey olmak üzere, bireyin ailesi ve çalıştığı kurum da yaşanan mobbing sürecinden etkilenmektedir. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 18. Mobbing toplumsal açıdan neye yol açar • İş hayatına soru işaretleriyle bakan yeni generasyon yaklaşımına • İlgili kurumun itibarının azalmasına • Sosyal hayatta; genel güvensizliğe • Hiyerarşik yapılarda, genel bir meydan okumaya • Şirket içi organizasyon yapılarında sallantılara • Genel işgücü kalitesinin düşmesine ve verimliliğin doğrudan düşmesine • Personel üzerinde psikolojik olumsuz etkilere • Personel sadakatinin azalmasına Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 19. Mobbingi Önleme Asıl olan Mobbingin olmadan önlenmesidir. • Birincil önleme: Ortaya çıkmadan mobbingin önlenmesi, daha çok örgütsel konulara yöneliktir. • İkincil önleme: Acil durumlara yöneliktir. • Üçüncül önleme: Rehabilitasyon gibi uzun erimli, bakıma, ruhsal sorunları azaltma ve desteğe yöneliktir. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 20. Mobbingi Önleme Kişiler; • Hem özel, hem de mesleki yaşamında insan ilişkilerine özen göstermelidir. Kendi sınırlarını çizmeli, başkalarının kendileri için çizdikleri sınırlara saygı göstermelidir. • Kendisinin ve başkasının güçsüz yanlarını kabul etmelidir. • Başkasının sesi olunmamalı, kendisinin sesi olma başarılmalıdır. • Başkalarının sözüne göre konuşulmamalı ve davranılmamalıdır. • Kurumlar da “Bizim işyerimizde böyle bir şey olmaz” dememelidir. • Diyalog teşvik edilmeli, eleştiriye hak tanınmalı, eleştiren işaretlenmemelidir. • Süpervizyon hizmeti ile duygusal yüklenişler azaltılmalı, nedenleri birey ve grup tarafından daha iyi anlaşılmalı, çözüm birlikte aranmalıdır. • Sporda olduğu gibi, iş yaşamında da kurallar net ve adil olmalıdır. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 21. İşyerinde; • Bireysel saygıya dayalı işyeri kültürü geliştirilmeli • Açık, anlaşılır, şeffaf bir politika izlenmeli • Farkındalık arttırılmalı • İşyerisürekli izlenmeli ve değerlendirilmeli • Rapor ve tüm olayların kayıt altına alınmalı • Çalışanların düzenli geri bildirimi sağlanmalı • Periyodik olarak ortak yönetim-çalışan toplantıları gerçekleştirilmeli • Yönetim planının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 22. Personel Hakları Bildirisi • Saygı görme hakkı, • Hata yapma hakkı, • Hayır deme hakkı, • Bir başkasının kötü davranışlarından dolayı sorumlu tutulmama hakkı, • Kızgınlığını gösterebilme hakkı, • Kendi fikirlerine sahip olma hakkı, • Duygusal destek isteme hakkı, • Adaletsiz davranışlara karşı koyma hakkı, kurumlara asılmalıdır Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 23. Avrupa Konseyinin 1996 Tarihli Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı • Onurlu Çalışma Hakkı (Madde 26) “Çalışanların birey olarak işyerinde ya da işle bağlantılı olarak maruz kaldıkları kınanılacak ya da açıkça olumsuz ya da suç oluşturan, yinelenen eylemler konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunların engellenmesini desteklemeyi ve çalışanları bu tür davranışlardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı; taahhüt ederler.” • 22 Mart 2007 tarihinde Türkiye tarafından onaylanmıştır (5547 sayılı -Gözden geçirilmiş- Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun) Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 24. TCK’da Suç olarak Düzenlenmiş Mobbing Aracı Olarak Kullanılan Fiiller • Kasten Yaralama MADDE 86 • Eziyet MADDE 96 • Cinsel Saldırı MADDE 102 • Tehdit MADDE 106 • Şantaj MADDE 107 • Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi MADDE 114 • İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme MADDE 115 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali MADDE 117 • Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi MADDE 118 • Haksız arama MADDE 120 • Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi MADDE 121 • Ayırımcılık MADDE 122 • Hakaret MADDE 125 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal MADDE 132 • Mala Zarar Verme MADDE 151 • Görevi kötüye kullanma MADDE 257 • Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme MADDE 281 • Suçluyu kayırma MADDE 283 Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 25. Mobbing davaları • Ankara 8. İş Mahkemesi 2006/19 E ve 2006/625 K nolu kararı “İşyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama vb. davranışları içermektedir.” • Medeni Kanun’un 23 üncü maddesi ile Borçlar Kanun’unun 49 uncu maddelerinin iş hukukuna bir yansımasıdır. • İşçiyi gözetme borcu işçinin kişiliğine saygı gösterme ve işçinin kişiliğini koruma borcunu da içerir. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 26. Mobbing davaları Avrupa’da konuyla ilgili çok sayıda dava bulunmakta ve ağır para cezaları uygulanmaktadır. • İsviçre Federal Mahkemesi • Avusturya Mahkeme Kararları • Federal İş Mahkemesi (Almanya) • Fransız Ceza Kanunu Madde 222-33-2 Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 27. SONUÇ OLARAK İletişimci bakış açısıyla Bireysel psikolojik saldırı olarak algılanan MOBBING Bir toplumsal sorundur ve ancak toplumsal sorumluluk olarak algılanarak; bilinçlendirme ile aşılabilir. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 28. Karşınızdakinin kazanmasını istemiyorsanız, Bu yolda yürümenin dikenli yolda yürümek gibi olduğunu ve her aşamada canınız daha fazla yanacağını bilerek, Bu yolu yürümek gerektiği bilincini kendinizde oluşturmalısınız. Sibel ÖZTÜRK – Üreme Sağlığı Eğitim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
Menu

Yazı Arşivi

Kategori yazıları