Saymanlık ve Diğer Unvanlar İçin Unvan Değişikliği Sınavı Talep Ettik!

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 318’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinde; “Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek” görevi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesine verilmiştir. 3423 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun”a göre Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının bünyesinde döner sermaye işletmesi (DÖSE) kurulmaktadır.

Döner sermaye işletmelerinin açılış işlemlerinin mali yılbaşı (02 Ocak) itibariyle, kapanış işlemlerinin ise mali yılsonu (31 Aralık) itibariyle yapılması Bakanlık onayıyla hüküm altına alınmıştır. Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde yer alan mesleki ve teknik eğitim hedeflerinde ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisinin %1’e düşürülmesi, döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretim hizmetlerinin miktar ve çeşitliliğinin artırılması, öğrencilerin işbaşı eğitimleri ve öğretmenlerin gerçek üretim ortamlarında mesleki gelişimlerinin sürekli desteklenmesi; buluş, patent ve marka üreten okulların öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinin döner sermaye kaynaklı gelirlerden pay almasının sağlanması hedeflenmiştir.

Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun”a göre Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının bünyesinde döner sermaye işletmesi (DÖSE) açılması ile birlikte sayman kadrolarına ihtiyaç duyulacaktır.

Eşit Haklar Sendikası olarak Sayman ve diğer unvanları da kapsayacak şekilde Unvan Değişikliği Sınavı talep ettik.

Duyurulur.

Bakanlığa gönderilen yazı için (tıklayın)

Döner sermaye işletmesi açılması ile ilgili üst yazı (tıklayın)

Döner sermaye işletmesi açılması ile ilgili onay (tıklayın)

Saymanlık ve Diğer Unvanlar İçin Unvan Değişikliği Sınavı Talep Ettik!” için 19 Yorum

 1. http://dhgm.meb.gov.tr/www/31122020-tarihi-itibari-ile-dose-isletmeleri-acma-kapatma-islemleri/icerik/552

  an itibariyle 2020 yıl sonu boş kalan sayman kadrosu sayıları yayınlandı. Önceki dönemlerde açıklanan boş kadro sayılarıyla kıyasladığımızda şu an neredeyse boş kadro kalmamış. Açık gözler dayısı olanlar kapışmış. Bu haksızlıktır. Adaletsizliktir. Ve bir macera da böylece sona ermiş oldu. Haksız ve objektif olmayan oldu bittilerle atandı hepsi, ne diyelim. Kul hakkını yiyenleri ve yenmesine göz yumanları Allaha hava ediyorum.

 2. Merhaba değerli arkadaşlarım.
  Öncelikle emekleriniz için teşekkür ederim. Özellikle sayman kadrosu için de sınav açılması talebiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Yalnız biz saymanlık için sınav açılmasını bekleye durur iken Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün duyurular bölümündeki dolu/boş sayman kadrosu listelerini karşılaştırdığımızda 2019 Aralık ayından Temmuz 2020 ayına kadar boş olan kadrolara 10 yeni kadrolu sayman daha atandığını görüyoruz. Kısaca son yedi ayda 10 arkadaşımız daha sınavsız bir şekilde kadrolu sayman olarak atandı. Hayırlı olsun. Gözümüz yok. Biz sadece herkese fırsat eşitliği tanınmasını hak edenlerin atanmasını istiyoruz. Sonuç olarak buradan da anlaşılıyor ki sınav açılmasına Bakanlık hiç olumlu bakmıyor. Ya da bu talepler ve ilgili makamlara ulaşmıyor. Sınavsız duyurusuz yapılan atamalar peyder pey yapılmaya devam edecek gibi. Zaten bu gidişle boş karo da kalmayacak gibi. Bu durum karşısında desteklerinizi sürdürmenizi ve bu haksızlıkları dile getirmeye devam etmenizi rica eder hürmet ve sevgilerimi sunarım.

 3. Değerli sendika yetkilisi arkadaşlarım,
  Bizler MEB Sayman Kadrosu için sınav açabilir diye beklerken haziran 2020 ayı içinde sayman kadrosu için il içinde atanma başvurusu alan İl Müdürlükleri var. Yoksa sınav açılmayacak mı? Bu konudaki yeni güncel bilgilerinizi paylaşmanızı bu konuyu gündemde tutmanızı bekliyoruz. Sesimizin size ulaşması bizi mutlu ediyor.
  http://manisa.meb.gov.tr/www/sayman-atamalari/icerik/5973

  1. Sayın MEB Memuru rumuzlu çalışma arkadaşımız, http://www.esithaklarsendikasi.org.tr/meb-calisanlarinin-sorunlari-gorusuldu/ linkte de görüldüğü üzere yapılan ziyarette eğitim çalışanlarının sorunları dile getirilmiş, https://www.esithaklarsendikasi.org.tr/meb-gorevde-yukselme-atama-ve-yer-degistirme-yonetmeligi-degisti/ yayımlanması ile birçok hakkımızda iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle saymanlık kadrosuna geçiş konusunda da başvuru şartları da kolaylaştırılmış olup, konu hakkında teşekkür yazımız sitemizde yayınlanmıştır. https://www.esithaklarsendikasi.org.tr/meb-gorevde-yukselme-atama-ve-yer-degistirme-yonetmeligi-degisti/

   Ancak hakların kolay kolay alınamayacağı verdiğimiz mücadelede de görebiliyorsunuz. Her ne kadar yönetmelikle Görevde Yükselme hakkı getirilse ve kolaylık sağlansa da keyfi atamalar ve haksızlıklar devam etmektedir.

   Bilgi: https://www.esithaklarsendikasi.org.tr/sayman-kadrolari-icin-unvan-degisikligi-sinavi-talep-ettik/ konulu yazımıza henüz cevap verilmemiştir.

  2. Teşekkürler cevabınız için. Yalnız “…saymanlık kadrosuna geçiş konusunda da başvuru şartları da kolaylaştırılmış” diyorsunuz da son 8-10 yıldır bu atamalar hiçte objektif kriterlere göre yapılmıyor. Bunu artık duymayan bilmeyen kimse kalmadı. Duyuru bile yapılmadan en torpilli birisi bakmışsınız atanmış olmuş bitmiş oluyor. Sendika olarak buna baştan karşı çıkılmalıydı aslında. Bazı sendika üst düzey yetkililerimizden sınavsız sayman olarak atananlar var. Merkezde olmanın avantajını kullanmışlar galiba! 🙂

   Eğer Atamalarda adil ve hakkaniyetli olunacaksa talep eden adayların kıdem yıllarına göre eleme yapmak yerine isteyen herkesin başvurusu alınmalı ve adil bir usulle (Merkezi Sistem Sınavı usulü en adil olandır) atamalar yapılmalıydı. Bu aksaklığın haksızlığın giderilmesi ve adil olunması için girişimlerinizi gayretlerinizi desteklerini bekliyoruz.

  3. Değerli MEB Memuru,
   Başvuru şartları kolaylaştırıldı ancak hukuksuz atamalar olsun anlamına gelmemesi gerekir. Sendikamız adında da belirtildiği üzere he halükarda “Eşit Haklar”ı savunmak tek tercihimizdir. Sendika olarak isteğimiz ise mülakatsız yazılı sınav sonucu hak edenin ihtiyaç bulunan kadrolara atanmasıdır, aksi durum eşitsizliği ve haksızlığı getirir.

  4. Maalesef bu mevzu bahis konuyu hangi sendikaya bahsetmiş isem hepsi mesafeli duruyor. Kabullenilmiş gibi bir şey bu atama yöntemi. Söylerken bile karşıdakiler gülüyor bu talebimize. Daha doğrusu artık bu konudan bahsetmek bile istemiyorlar. Ama ortada fırsat eşitliği doğmadan ataması yapılmaya devam eden onlarca sayman var. Bu konu ancak sendikaların Bakan ya da Bakan yardımcısı ile görüşmesi ve ısrarlı olmaları ile şeffaflaşır, objektif hale gelir. Bu şekildeki atamalar bizleri ötekileştiriyor. Bu konu için göstereceğiniz gayretleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.

  5. Yapılan tüm haksızlıklara karşı mücadelemiz devam ediyor konu hakkında çalışmalarımız bitmeyecek bilinmesini istiyoruz. Bu vesileyle, buranın hak savunuculuğu yeri olduğunu hak savunuculuğu yapan tüm eğitim çalışanlarını da mücadele saflarımıza davet ediyor, sorumluluk almalarını istiyoruz.

 4. İyi günler. Bugün ;
  https://www.memurlar.net/haber/894658/atama-izinleri-ikinci-kez-kurumlar-bazinda-dagitildi.html
  “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı atama izinlerini ikinci kez, kurumlar bazında dağıttı.” diye bir haber var. Bu atama izin listesinde Milli Eğitim Bakanlığı için izin verilen atama sayısı 140 diyor.

  Listenin dipnot kısmında “…. Atama kontenjanlarının 50 adedi ise döner sermaye teşkilatında yer alan kadrolar için kullanılacaktır.” yazıyor.
  Bu haberin detaylı açıklaması hakkında bilgilerinizi bekliyoruz. Şimdi ne olacak. MEB’e ayrılan 140 kadro nelerdir. 50 adet döner sermaye teşkilatı hangi kurum içindir. (Bu kadrolara atamalar nasıl yapılacaktır. Yine sınavsız liyakatsiz torpille olmaz inşallah.) Bu durumlar için detaylı bilgi vermenizi bekliyoruz.

 5. Saymanlık kadrosu için yapılan sınav taleplerinden hiç ses seda yok mu? Yine umutlar başlamadan bitti mi? Atamalar idarenin takdirinde torpille devam edecek gibi. Resmi olarak bir açıklama yapılsa da bu sınav bekleyişinden vazgeçsek. Teşekkürler.

 6. 2020 yılı veya sonraki yıllarda saymanlık Sınavı açılacak mı? Her hangi bir bilgi var mı? Bu konuda bizleri bilgilendirmenizi bekliyoruz.

  Bu konuyu sendikanızın da içinde bulunduğu 21 sendika ‘Platform’ unda değerlendirmenizi istiyoruz.
  Sınavsız olarak torpille yapılan sayman atamalarına sendikalarımız sessiz kalıyor.
  Bu kadroya atanmak isteyen onca memura fırsat eşitliği tanınmıyor. Çalışmalarınızda başarılar.

  1. Konu ile ilgili toplantıda sorunun gündeme gelmesi için not edilmiştir. Teşekkürler.

 7. 27.12.2019 Tarihi İtibari İle “MEB DÖSE İşletmeleri Açma Kapatma İşlemleri” konulu yazı yayınlandı.

  http://dhgm.meb.gov.tr/www/27122019-tarihi-itibari-ile-dose-isletmeleri-acma-kapatma-islemleri/icerik/507

  fakat yeni kurulan bu saymanlıkların işlemleri mevcut saymanlar ile yürütülecektir, diyor. Artık MEB’in tüm boş olan ve mevcut saymanlar eliyle yürütülen tüm saymanlıklar için adil bir GYS sınavı açmasının zamanı geldi geçiyor.

 8. Sayın Sendika Yöneticileri; Geçmişte dönemlerde şeflikten saymanlığa yapılan atamaların iptali ile ilgili dava açılmış deniliyor. Ne derece doğru bilginiz var mı? İyi çalışmalar.

  1. Sayın şef, konu hakkında sendikamıza gelen ancak teyide muhtaç bilgi bulunmaktadır.

 9. Sayın Yetkili Kardeşlerim. Sesimize kulak veren bir tek siz oldunuz . Yürekten kutluyo teşekkür ediyorum. Ben size üye olmadığım halde her yazdığımda anında dönüş yapıyorsunuz. Üyesi olduğum sendika ise MEB’de saymanlık için sınav açılsın dediğimizde sanki atamaya yetkili kişiler kendileri imiş gibi kırk bahane uydurup bu isteklerimize kulak vermiyor, bir haber yapın diyoruz. O da yok. Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizi takip etmeye devam ediyorum. Bu işin peşini bırakmayın lütfen. Sayman atamalarında atama yetkilileri tarafından büyük haksızlıklar yaptı gizli torpiller yapıldı. Bunların hukuki sürecini de başlatmanızı diliyor saygılar sunuyorum.

  1. MEB’de Saymanlık sınavı açılması için yaptığınız yazılı talebinize bir cevap geldi mi? Ya da bu konu da bir gelişme var mı? Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları