Çalışanların haklarına sahip çıkmak ve sendika tekelini kırmak için yine eylemdeyiz!

16 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara’da saat:12:45’te toplu sözleşme rezaletine, sendika ağalarına, yetkili sarı sendika ve ortağının antidemokratik uygulamalarına, kazanılmış sendikal haklarımızı yok etmek adına çaba sarf ettikleri ve sendika tekelini uygulamaya koymak adına yaptıkları toplu görüşmede uzlaştıkları satış sözleşmesine karşı özellikle bağımsız siyaset üstü sendikacılık yapan kamu sendikalarını yok etmeye çalışmalarına, %1 baraj uygulamasına karşı çıkmak için sendikamızın da üyesi olduğu “Kamu Sendikaları Platformu” çatısı altında bulunan tüm platform üyesi sendikalarımızla birlikte eylemdeyiz!

Bilindiği gibi uzun yıllardır yetkili sarı sendikanın hep hayalimizdi dediği daha öncede yasal olarak uygulamaya çalıştıkları yetkili sendika kayırmacılığı Danıştay tarafından emsal niteliğinde açılan davalarla durdurulmuştu.

Ağustos ayında kamu işvereniyle Memur Sen-Eğitim Bir Sen’in imza altına aldığı toplu sözleşmeyle ortaya konulmak istenen ancak Anayasa ve ILO sözleşmelerine aykırı olan %1 barajı, antidemokratik olduğu kadar Türkiye’de sendikal mücadelenin kazanımlarına da büyük bir darbe vuracaktır.

Gerçekte, sendikaların varlığı çalışanların çalışma koşullarını düzeltmek, değersizleşen emeğin değerli hale gelmesi için çaba sarf etmek, tüm kamu çalışanlarının maaşlarını geçinebilir bir seviyenin üzerine çıkartmak olmalıdır. Yetkili sarı sendika ve ortağı ise tamamen destekçisi oldukları düzende memurun, çalışanların ve işçilerin haklarını yok etmek üzere anlaşmaya vardıkları toplu satış sözleşmesini kabul etmiyoruz.

Türlü hile oyunlarıyla toplu görüşmelerde ne memurun yüksek enflasyon karşısında ezilmesine dur diyebildiler, nede bunun için gayret gösterebildiler… Yaptıkları aldatmacayla atılan imzalar, %1 barajı sınırlamasıyla onurlu şekilde mücadele veren sendikal hareketlere ve örgütlenmelere bir darbe olduğu gibi var olan yıllardır bağımsız olarak türlü zorluklarla mücadele eden sendikaları da yok etme adımıdır.

Böylelikle, üyelerinin de memnun olmadıkları, kayıplarını (istifalarını) ve kendi başarısızlıklarını örtmek adına %1 baraj olayına girip kendi üyelerine 3 ayda bir ödenecek 400 TL toplu görüşme primini getirmişlerdir. Diğer sendikalı üyelerin bundan yararlanmalarını engellemek için tekelci sendikacı olduklarını da bir nevi bu olayla tescillemişlerdir.

Bu nedenle, bizler tüm onurlu kamu sendikaları olarak bir platform altında birleşerek bu antidemokratik uygulanmaya sokulacak %1 barajına karşıyız.

Bunun için elimizden ne geliyorsa demokrasi adına hem hukuksal alanda hem de kamuoyuna sesimizi duyurmak adına sürekli olarak etkinliklerde, eylemliliklerde olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız…

Bu bağlamda, bizleri destekleyen tüm üyelerimizi ve hak mağduriyeti yaşayan tüm kamu çalışanlarını Kamu Sendikaları Platformu organizasyonunda 16 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara’da (yer belirlenecek) saat 12:45 ‘teki eylem birlikteliğimize davet ediyoruz.

EŞİT HAKLAR SENDİKASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları