Teknik personel ve ustaöğreticilerin ekders sorununu yargıya taşıdık!

Dava Konusu: Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarih ve 62045208-45.01.E.1031001 sayılı Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme konulu idari işlemin iptali talebidir.

Davalı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda – okullarda çalışan ve sendikamız üyesi olan teknik personel, usta öğretici ve öğretmen olmayan diğer memurların ekders karşılığı görevlendirmelerine ilişkin olarak bazı okul ve kurumlarda farklı uygulamalar yapıldığı, bazı okullarda öğretmen olmayan diğer personelin ekders karşılığı görevlendirmesinin mesai saatleri dışında yapıldığı, kimi kurumlarda ise mesai saati içi veya dışı fark etmeksizin görevlendirme yapıldığı tespit edilmiş olup, yapılan farklı uygulamaların önüne geçmek amacıyla sendikamız tarafından 17.12.2018 tarih ve 2018.187/40 sayılı yazımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bu farklı uygulamaların giderilmesi için tüm kurumlara yazı yazılmasını ve bu farklı uygulamanın kaynağı olarak gösterilen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.05.2015 tarih ve 5510062 sayılı yazısındaki Yönetmelik ve Kanun hükümlerine aykırı, yine aynı hususta Devlet Personel Başkanlığının 15.11.2015 tarih ve 31292642-E.7396 sayılı yazısı ile çelişkili olan olan durumun ortadan kaldırılmasına talep etmiş bulunmaktayız.

Davalı idare işbu talebimiz üzerine dava konusu olan 15.01.2019 tarih ve 62045208-45.01-E. 1031001 sayılı idari işlemi ile daha önce yayınladıkları 28.05.2015 tarihli yazıya atıfta bulunarak ve bunu da işlemine ekleyerek bu yazıda yapılan açıklamayı değiştirecek herhangi bir mevzuat değişikliğinin bulunmadığında bahisle talebi red etmiştir.

Halbuki, talep bir mevzuat değişikliğinden kaynaklanan düzeltme değil, uygulama farklılığı yaratan 28.05.2015 tarih ve 5510062 sayılı yazıda; Öğretmenler dışındaki personele yani uzman ve uzman öğreticilere öğretmenlerin yeterli gelmediği zamanlarda resmi görevli bulunanlara haftada 10 saat, resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar ek ders verilebileceği belirtildikten sonra devamla ” Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında  görev yapan teknisyenlere öğretmen sayısının yetersiz olması halinde NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLMAK ve bağımsız olarak ders verilmesi kaydı ile ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmaktadır.” şeklinde tesis edilen idari işlemin NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLMAK  KAYDI İLE EK DERS VERİLEBİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ KISMIN, 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa,

-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile  Ekders Ücretleri Hakkında Kanun ve Yönetmeliğe,

-Devlet Personel Başkanlığının 15.11.2015 tarih ve 31292642-E.7396 sayılı yazılarına aykırı olduğu ve uygulamada farklılık yarattığı için düzeltilmesi talebidir. Zira, yukarıda zikredilen ve ekders ücretini düzenleyen hiçbir mevzuatta verilecek dersin “NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA” VERİLECEĞİ YÖNÜNDE BİR KISITLAMA YOKTUR.

Bu husus ile ilgili mevzuat hükümleri ile  Devlet Personel Başkanlığının 15.11.2015 tarih ve 31292642-E.7396 sayılı yazılarında uzman ve teknik personele öğretmenin yeterli olmadığı sırada ek ders verilmesinin “Normal çalışma saatleri dışındaki zamanlarda  verilebileceği” yönünde bir düzenleme ve açıklama yoktur. Bu nedenle Genel Müdürlüğün yazısı ile Kanun ve Yönetmelikte olmayan bir sınırlamanın getirlilmesi mümkün değildir. DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEN HUSUS BU İKEN, DAVALI İDARENİN BU HUSUSTA BİR MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ÖNE SÜREREK TALEBİMİZİ RED EDEN İDARİ İŞLEM TESİS ETMESİ ESAS, KONU SEBEP VE AMAÇ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRIDIR. BU NEDENLE, DAVALI İDARENİN İŞLEMİNİN İPTALİNİ TALEP ETME ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR. 

HUKUKİ NEDENLER: İlgili yasal mevzuat.

SONUÇ:Yukarıda anlatılan nedenler ve res’en dikkate alınacak durumlar karşısısnda, esas,sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırı bulunan ve öğretmen olmayan uzman ve teknik personele – usta öğreticilere ihtiyaç halinde ek ders verilmesini “Normal çalışma saatleri dışında verilmesi zorunlu kılan” davalı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarih ve 62045208-45.01-E. 1031001 sayılı Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme konulu idari işlemin iptaline, yargılama giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. 08.03.2019

Tüm eğitim çalışanlarına duyurulur.

Davaya ilişkin son durum Güncelleme tarihi:08/12/2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları