Eşit Haklar Sendikası 1 Mayıs Bildirisi

1 Mayıs gündemimizi, çalışanların geçim sıkıntısı ve emeğin haklarına yapılan saldırılar oluşturuyor.

Yıllardır enflasyona karşısı ezilen eğitim ve bilim emekçileri ne yazık ki hak ettikleri ücreti almaktan bir hayli yoksun bırakıldılar. Satın alma gücü her geçen gün azalan çalışan topluluğunun imzalanan her toplu sözleşmeyle daha da fakirleştiğini acı içinde görüyoruz ve de yaşıyoruz.

Sözde yetkili sendika geçen zaman içinde çalışanların haklarını almakta yetersiz kalmış, hak alma mücadelesinden vazgeçmiş, kamu işverenine karşı cesaretini tamamıyla kaybetmiştir. Hiçbir önerisi ve tavsiyesi dikkate alınmayan sözde yetkili sendikanın çalışanın geleceğine zarardan başka bir şey vermediğini/veremeyeceğinin gerçeğini yaşıyoruz. Kamu işvereni ile bugüne kadar yapılan toplam 5 Toplu Sözleşmenin taraflarca imza altına alınmasına rağmen yetkili sendikanın atılan onlarca imzaya sahip çıkamaması, çalışanlara verilmesi gereken hakların hala verilmemesi acizliğinin en büyük göstergesidir. Çalışanın emeğine yapılan saldırıları görmeyen yetkili (!) sendika yürüttüğü teslimiyetçi politikasıyla çalışanı adeta yoksulluğun pençesine sürüklemiştir. Bu etkisizliğini ve üye kaybını baskılamak için çalışanlara karşı her türlü oyunu sergilemekten geri durmayan sözde yetkili sendikanın, tehdit, korku ve mobbing araçlarını da sıkça kullanmakta imtina etmediğini görüyoruz. Son kullanma tarihi çoktan geçmiş bu sendikanın amacını aşarak sadece koltuk ve siyasi ikbal peşinde koştuğunu tüm çalışanların görmesini ve bilmesini istiyoruz.  

Bugün 1 Mayıs emeğin ve dayanışmanın olduğu gündür. Hizmet üretenin haykırdığı gündür. Meydanlarda bayramını kutladığı gündür. Her ne kadar Covid-19 salgını sebebiyle yasaklar getirilse bile emekçinin evini bayram yerine çevirdiği gündür. Bugün insanca yaşam için çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmeleri için verdikleri kavganın, sürdürdükleri mücadelenin taçlanması için gücün işverene karşı gösterildiği gündür. Bugün 1 Mayıs.

Çalışan haklıdır… Çalışan güçlüdür…

Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi’nin tüm yönleriyle eşit ve adil şekilde yürütülmesini istiyoruz. Mali ve sosyal haklarımızda yaşanan kayıpların telafisini istiyoruz. On yıldır gasp edilen görev tanımlarımızı istiyoruz. Kariyer imkânlarının tüm kadrolara eşit şekilde verilmesini, fırsat eşitliliğinin tüm sınıflara eşit şekilde dağıtılmasını istiyoruz. Yıllardır eğitim çalışanlarına (öğretmeler hariç) tahsis edilmeyen kadrolar sebebiyle çalışan sayısının giderek azaldığını, ihtiyaç bulunan tüm kadroların (sosyal çalışmacı, sayman, memur, hizmetli, teknisyen, bekçi) derhal tahsisini istiyoruz. Tüm emekçilere sınıf ayrımı gözetmeksizin itibar, saygı ve hak ettikleri değerin verilmesi istiyoruz.

Emek haktır, sömürülemez.

Emeğin sömürülmesine ve hak gaspına karşı korkakça davrananları buradan uyarıyoruz: Yaptığınız sendikacılık değil çalışanın umudunu ve geleceğini çalmaktır. Gittiğiniz yolun sonu uçuruma çıkıyor, bu yol, çalışanı emekçiyi uçuruma sürükleyecek bir yoldur.

Yaşasın umudunu kaybetmeyenler. Yaşasın insanca yaşamı savunanlar. Yaşasın emeği, hakkı gözetenler. Yaşasın 1 Mayıs.

Haksızlığın ortadan kalktığı, güzel yarınların görüleceği, salgının ve eşitsizliklerin üstesinden gelinmiş bir gelecek umuduyla herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

EŞİT HAKLAR SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

1 Mayıs Bildirisi PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları