Fazla Çalışma Karşılığı Verilen İzin

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma karşılığında verilen izin süresi ile bu izinlerin ne şekilde kullandırılması gerektiğine ilişkin tereddütlerin giderilmesi bakımından bakanlıkça aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısında, “Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 178’inci maddesinin (B) fıkrasında; “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir…” hükümleri yer almaktadır. “Bu bağlamda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılanlara, fazla çalışmasının her sekiz saati bir gün hesap edilerek izin verilmesi, bu şekilde verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek kullandırılmasında gerekli kolaylığın sağlanması hususunda gereğini arz ve rica ederim.

Değerlendirme: “… verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek kullandırılmasında” görüşü getirilmiş olup, fazla çalışma hakkından dolayı kalan diğer fazla günlerin (80 saatin üzerinde kalan fazla mesai) ise yıllık iznin dışında kullanılması gerektiği mütalaa edilmektedir. Konu hakkında ayrıca, “… gerekli kolaylığın sağlanması” hususu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları