MEB Unvan Değişikliği Sınavı Kılavuzu İçin Açtığımız Davada Yeni Gelişme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 06 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan ancak belirtilen tarihte ülkemizde yaşanan Covid-19 hastalığının hızlı yayılımı nedeniyle 2-4 Mart 2021 tarihine ertelenen MEB Unvan Değişikliği Sınavı için hazırlanan kılavuzun iptaline yönelik açtığımız davaya ilişkin 02.10.2021 tarihinde yeni bir gelişme yaşanmıştır.

Bakanlık tarafından 06 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan Teknik Hizmetler Sınıfına yönelik Unvan Değişikliği Sınavı Kılavuzu’nda birden çok eksiklik, hak ihlali ve fırsat eşitliği ilkesine aykırılık tespitleri sebebiyle kılavuzun “savunma alınıncaya ve sonrasında esas hakkında karar verilinceye kadar öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve sonrasında iptaline” ilişkin 09.11.2020 tarihinde Danıştay’a açılan davanın ara kararları, davalı idareden alınan savunmanın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık bir yıldır süren davanın sonuç kararı beklenmektedir.

Danıştay resmi sitesinde, 02 Ekim 2021 tarihinde : ( 02/10/2021 ), YD’den Havale Edildi ( Dosyanız yürütmenin durdurulması isteminin incelenmesi için Tetkik Hâkimine verilmiştir. İnceleme tamamlandıktan sonra heyet tarafından istem hakkında karar verilecektir. ) açıklaması yapılarak istem hakkındaki sonuç kararının kısa zaman içerisinde verileceği anlaşılmaktadır.

Eğitim çalışanlarına duyurulur.

MEB Unvan Değişikliği Sınavı Kılavuzu İçin Açtığımız Davada Yeni Gelişme” için 5 Yorum

  1. Peki ortada mağdurlar var diyelim. Peki bunca sınavı halkıyla kazanan binlerce adaya yazık değil mi?

    1. Nesip bey YD (Yürütmenin Durdurulması) istemiyle açılan davanın 1 yıl sürmemesi gerekiyor. İşleyen bir takvim varsa Danıştay en geç bir ay içerisin YD kararı vermeli veya vermemeliydi. Geç gelen adalet adalet değildir. Saygılar.

  2. İnşallah YD kararının alınmasıyla birlikte UDS sınavı da iptal edilerek adalet yerini bulmalıdır. MEB Danıştay kararına uyarak yeni baştan kılavuz hazırlayarak eşitlik, tarafsızlık, hukuksuzluk yaratmadan ihtiyaç analizi yaparak branş ayrımı ile kadrolar netleştirilerek yeni baştan bir unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları açar.

    1. Anlaşılan barajı geçememişsin. girdiğim sınavda ben yüksek almışsam ve sen düşük almışsan bu senin beceriksizliğinin vesikasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menu
Social profiles

Yazı Arşivi

Kategori yazıları